Βοηθήστε τους σκοπούς και το έργο του ΣΠΩΘΒΕ με μια δωρεά !

Για πραγματοποίηση δωρεάς προς το ΣΠΩΘΒΕ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού - Alpha BANK: 813002002 009433

ΙΒΑΝ - Alpha BANK: GR09 0140 8130 8130 0200 2009 433

Επωνυμία: "Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας"

---------

You can help the HGADMS in its work by means of a donation !

To make a donation to the HGADMS, contact us through the Contact Form on our website.

Bank Account Number - Alpha BANK: 813002002 009433

ΙΒΑΝ - Alpha BANK: GR09 0140 8130 8130 0200 2009 433

Name: "Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας"