"Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας"

(ΣΠΩΘΒΕ)

"Hellenic Graduates' Association of Department of Marine Sciences"

(HGADMS)

 

Αναγνωρισμένο Επιστημονικό Σωματείο από το Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρ. Μητρώου Σωματείου: 28529

Απόφαση: 310/2019

 

Κατοχυρωμένο λογότυπο (σήμα) από το ελληνικό κράτος

Αριθμός δήλωσης σήματος: Ν258069

Απόφαση: ΕΞ2220 / 16-06-2020

© 2020 ΣΠΩΘΒΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2020 HGADMS. All rights reserved.

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.253/1181/Α5/2020

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη), της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατατάσσεται στα εξής Επιστημονικά Πεδία:

 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 

&

 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 

   

Poseidon System (H.C.M.R.) - MONITORING, FORECASTING AND INFORMATION SYSTEM FOR THE GREEK SEAS

Σύστημα Ποσειδών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ