Διαθέσιμο εδώ: http://my.aegean.gr/web/article3234.html

Άρθρο για την ιστοσελίδα Myaegean (στήλη: Περιβάλλον), στις 11 Νοεμβρίου 2019.

Μετάφραση / Απόδοση στα ελληνικά:

Γεωργία Νικολοπούλου

B.Sc. Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒΕ, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
M.Sc. Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας – ΣΠΩΘΒΕ
Hellenic Graduates΄ Association of Department of Marine Sciences - HGADMS