Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒΕ)

Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ & ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΚΥΙ/ΝΝΑ)

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΜΥΠΙ) - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Επικοινωνία με Λιμενικό Σώμα

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: 108     -     VHF Επικοινωνία: κανάλι / channel 12

 Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης / Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης (ΓΓΠΠ): 112

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.): 15512

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδας: 2310 483220 , 2310 483226
Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας: 213 1513018