Εκπαιδευτικό υλικό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα,  Σάββατο 02 Μαΐου 2020

Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του
«Συλλόγου Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας» (ΣΠΩΘΒΕ)
- Αρχαιρεσίες -

Οι εκλογές του Συλλόγου Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας (ΣΠΩΘΒΕ), για την ανάδειξη των Διοικητικών του Οργάνων, πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, τον Αστικό Κώδικα και το ισχύον Καταστατικό του ΣΠΩΘΒΕ, στις 24/04/2020, στα γραφεία του ΣΠΩΘΒΕ, στην Αθήνα (Βουλγαροκτόνου 30, Νεάπολη Εξαρχείων, Τ.Κ. 11472).
Το Σάββατο 02 Μαΐου 2020, συγκλήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ., όπως αυτά προέκυψαν από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 24/04/2020, με θέμα τη συγκρότησή του σε Σώμα - Αρχαιρεσίες.
Μετά από διάλογο και διατύπωση προτάσεων, έγινε η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του ΣΠΩΘΒΕ, με την ακόλουθη σύνθεση:

  • Πρόεδρος: Νάσρας Γ. Συμεών (M.Sc. Oceanographer - Geological Oceanography)
  • Γεν. Γραμματέας: Αρναουτάκη Ελένη (M.Sc. Παιδαγωγική Εκπαίδευση, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Ιδιωτικό Τομέα)
  • Ταμίας: Δούμπας Νικόλαος (M.Sc. Υδατοκαλλιέργειες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα, Υπεύθυνος του πυλώνα των Ξενικών Ειδών της iSea)
  • Ειδ. Γραμματέας:
  • Μέλος:
  • Μέλος:
  • Μέλος:

​Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΠΩΘΒΕ


Ο Πρόεδρος
Συμεών Γ. Νάσρας

Η Γεν. Γραμματέας
Αρναουτάκη Ελένη

* Οι υπογραφές και η σφραγίδα, ετέθησαν στο πρωτότυπο το οποίο βρίσκεται στη κατοχή του Συλλόγου Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας (ΣΠΩΘΒΕ)