Εκπαιδευτικό υλικό
 • Πρόεδρος: Ακριτοπούλου Έλενα
 • Γεν. Γραμματέας: Παπαδάτου Μαρία
 • Ταμίας: Τσιαγκά Πασχαλιά
 • Ειδ. Γραμματέας: Οικονόμου Χαρίκλεια
 • Μέλος: Ποτήρης Μάνος
 • Μέλος: Σταμάτης Παναγιώτης
 • Μέλος: Εργά Ζηνοβία

Εφορευτική Επιτροπή:

 • Τακτικό μέλος: Μαρμαρά Δήμητρα
 • Τακτικό μέλος: Πλουμή Κωνσταντίνα Τάνια
 • Τακτικό μέλος: Μαμούτος Γιάννης
 • Αναπλ. μέλος: Ευαγγελινός Δημήτρης
 • Αναπλ. μέλος: Νικολιδάκης Σάββας
 • Αναπλ. μέλος: Λυμπερίδης Αλέξανδρος