Εκπαιδευτικό υλικό
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μονάδα Καταδυτικής & Υπερβαρικής Ιατρικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΜΚΥΙ/ΝΝΑ)
Μονάδα Υπερβαρικής Ιατρικής (ΜΥΠΙ) - Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος"
Μονάδα Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καλύμνου "Το Βουβάλειο"
Επικοινωνία με Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων