Εκπαιδευτικό υλικό

Το Πτυχίο ΤΩΘΒΕ, όσον αφορά τους κλάδους και τις ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβάνεται στον Κλάδο ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Ειδικότητα ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (η οποία θεσπίστηκε με το Νόμο 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) - Άρθρο 29 και αποτελείται από τη συνένωση των παλαιών ΠΕ12.13 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ14.05 & ΠΕ18.16).
Στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το Πτυχίο ΤΩΘΒΕ περιλαμβάνεται στις Ειδικότητες "Περιβάλλοντος" και "Ιχθυοκαλλιέργειας".
Προσφερόμενες θέσεις ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων.